שיטת הממשל – שינוי או שיתוק?

שיטת הבחירות והמערכת הממשלתית בישראל מצעידות אותנו לעבר שיתוק פוליטי. במהלך השנים הראשונות של מדינתנו, מערכת הממשל הנוכחית נתפסה בעיני כל כמערכת נוחה בשל הנסיבות המיוחדות שבפניהן ניצבה מדינת ישראל באותם ימים. אולם כיום, וכבר יותר מידי שנים, המערכת הפכה לפחות ממועילה ויעילה.

חסרונות השיטה הנוכחית רבים ולהלן רק דוגמאות אחדות:

– בישראל אין הפרדה מספקת בין הרשויות. כשליש מחברי הכנסת מכהנים כשרים או סגני שרים, ולכן נאסר עליהם להציג חוקים או להשתתף בוועדות הכנסת.

–  אחוז החסימה, מבין אחוזי החסימה הנמוכים בעולם, מאפשר לכל מפלגה שמתמודדת, קטנה ושולית ככל שתהיה, להוות לשון מאזניים. מחקרים מצביעים על כך שכמעט כשלושה רבעים מכל החלטות הממשלה אינן מיושמות. המבנה הפוליטי והתרבותי שלנו נטול אמינות ונעדר נשיאה באחריות עד כדי כאב.

–  בשל האופי המסורבל של המערכת, אנו מחליפים ממשלה מידי שנתיים, בממוצע, מאז קום המדינה. בשני העשורים האחרונים מספר שרי הביטחון זהה כמעט למספר השנים, וזהו בוודאי מצב אבסורדי. אין אפשרות לגבש מדיניות יציבה וקבועה כאשר המשתנה הקבוע היחיד הוא השינוי, ומצב זה פוגע בביטחוננו. מצב זה זהה כמעט בכל משרדי הממשלה.

– במערכת הממשל הכושלת הנוכחית, על מנת לגבש קואליציה חייבות המפלגות הגדולות לחזר אחר המפלגות הקטנות, ומסכימות להתפשר על דרישות מופרכות לעיתים, המוצגות על ידי המפלגות הקטנות. דוגמא מובהקת לכך היא הסכמתן של המפלגות הגדולות, בתמורה למראית עין של יציבות, לוותר למפלגות הקטנות ולדרוש מהן את המינימום כדי להשתתף במאמץ הלאומי, ראה לדוגמא חוק טל.

מפלגת ישראל ביתנו קוראת לרפורמה במערכת הפוליטית ובשיטת הבחירות מאז הקמתה, ונשאה דגל זה הן כאשר היתה מפלגה קטנה והן כאשר הפכה למפלגה השלישית בגודלה. יושב הראש של מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, קרא – מיד עם היוודע תוצאות הבחירות לכנסת ה-18 – להקים ממשלה עם מפלגות קדימה והליכוד, על מנת להבטיח רפורמה בשיטת הבחירות. כיום, דומה כי נוצרה הזדמנות אמיתית להביא לשינוי המיוחל.

 ישראל חייבת לאמץ שיטת ממשל חדשה שתבטיח הפרדת רשויות נאותה, בלמים ואיזונים ונשיאה באחריות. הרשות המבצעת חייבת להיות מורכבת מאנשים שימונו לתפקידיהם על פי שיקולים של מומחיות וכישורים בתחום, ולא על פי לחצים שהם תוצאה של הקמת קואליציות. עלינו להעלות את אחוז החסימה לנקודה שתאפשר את ייצוב המימשל מבלי לפגוע ביצוגיות. עלינו לקבל חוקה ברוח מגילת העצמאות ושתבוא במקום חוקי היסוד המעין חוקתיים, שרכשו מעמד זה בשל החלטות של הרשות השופטת. החוקה תגדיר את אופיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ותצהיר מהם ערכי הליבה של מדינת ישראל, תאשר את אחריות המדינה כלפי אזרחיה ואת אחריות האזרחים כלפי המדינה. החוקה תיכתב לאחר תהליך של התייעצות ותהיה מסמך מאחד ולא מפלג.

 מדינת ישראל הגיע להישגים מבורכים למרות שיטת הממשל ולא הודות לה. ישראל ראויה למערכת שתגשים את האינטרסים של בני העם,  ותוביל את כולנו לעתיד טוב יותר, בטוח יותר ושיווני יותר.

 

כל הזכויות שמורות, ישראל ביתנו.